Home News www.sso.go.th .com 'ประกันสังคม' ม.40 วิธีลงทะเบียน

www.sso.go.th .com ‘ประกันสังคม’ ม.40 วิธีลงทะเบียน

- Advertisement -

ของเหตุการณ์ที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการการเป็นโค้ดสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้มของ 10 จังหวัดโดยอนุญาตให้นายจ้างและ บริษัท ประกันภัยจดทะเบียน www.sso.go.th ในตอนท้ายของเดือนกรกฎาคม

โดยการประกันสังคมกำหนดการชำระเงินครั้งสุดท้ายของผู้ประกันตน M.33 และการรักษาครั้งสุดท้ายได้รับระหว่าง 5,000 -10,000 บาทเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมเป็นต้นไป

จากนั้นเว็บไซต์ www.sso.go.h Office Social Security ได้เปิดให้กับนายจ้างและ บริษัท ประกันตามมาตรา 33 ตรวจสอบสิทธิ์ของการแก้ไขนายจ้างและ บริษัท ประกันในมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบของรัฐใน พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพและย่านของเขา)

ดูเหมือนว่าหลังจาก www.sso.go.th เปิดสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ตรวจสอบสิทธิ์จนกว่าเว็บ “บล็อก”

เว็บไซต์ล่าสุด www.sso.go.th ได้เผยแพร่ข้อความที่ “ร้องขอจากสำนักงานประกันสังคมเพื่อปิดระบบการตรวจสอบสิทธิ์โครงการรักษานายจ้างและมาตรา 33 ของผู้เอาประกันภัยในภาคที่ได้รับผลกระทบของส่วนสถานะใน พื้นที่ของการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพฯและย่าน)
ขออภัยในความไม่สะดวก

เมื่อเร็ว ๆ นี้โฆษกของสำนักงานประกันสังคม Nanthaichai Panyasarit เปิดเผยกรณีที่สื่อจำนวนมากเผยแพร่ข่าวที่ช่วยให้ผู้ประกันตนรีบเร่งเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคมเพื่อรับการรักษา ในเรื่องนี้สำนักงานประกันสังคมต้องการชี้แจงว่าเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 64 ได้ตกลงที่จะแก้ไขนายจ้างและผู้ประกันตน รวมถึงอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 กรุงเทพฯจังหวัดนครหลวงใต้และชายแดนภาคใต้เป็นเวลา 1 เดือนโดยประเภทของการเข้าร่วมของ 4 สาขาเดิมคือ 9 สาขา ความคืบหน้าของมาตรการล่าสุดสำนักงานประกันสังคมยังไม่ได้เปิดระบบ เนื่องจากขั้นตอนต่อไปหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้รับการอนุมัติสำนักงานประกันสังคมจะต้องหารือเกี่ยวกับสำนักงานแห่งชาติของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการพัฒนาสังคม (MDR) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียด เงื่อนไขและระยะเวลาของโครงการเสร็จสมบูรณ์ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าเพื่อดำเนินการต่อ

นายนันทชัยกล่าวต่อว่าผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ยังไม่ได้รับการประกันและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ในพื้นที่ของการควบคุมสูงสุดและ 10 จังหวัดที่เข้มงวดและสิทธิที่ยอมรับได้รีบลงทะเบียนเป็น บริษัท ประกันภัย มาตรา 40 จะแล้วเสร็จก่อนกรกฎาคม 2021 เพื่อรับสิทธิ์ในการรักษาเช่นกัน ด้วยความสามารถในการใช้งานได้ง่ายด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์มือถือ www.sso.go.th หรือผ่านบริการที่เคาน์เตอร์ (7-11) เคาน์เตอร์สหกรณ์การเกษตรและการเกษตร (ธนาคาร) และบิ๊กซีมณฑล (บิ๊กซี) หรือ สมัครผ่านตัวแทนเครือข่ายประกันสังคม นำไปใช้และคุณสามารถชำระเงินได้ทันทีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อพื้นที่สำนักงานประกันสังคมของกรุงเทพมหานคร / จังหวัด / สาขาหรือ 1506 สายด่วนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ปัจจุบันนายนันทชัยกล่าวในตอนท้ายประกันสังคมยังไม่ได้เปิดช่องทางเพื่อตรวจสอบ หรือการกระทำใด ๆ เพราะยังอยู่ในกระบวนการของการพูดคุยกับตำบลเพื่อกำหนดเงื่อนไขของโครงการอย่างชัดเจนซึ่งจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าจากนั้นแจ้งรายละเอียด

ALSO READ  Scamcoin Price Why is the Scamcoin Price Fluctuating?
- Advertisement -
Christopher Stern
Christopher Stern is a Washington-based reporter. Chris spent many years covering tech policy as a business reporter for renowned publications. He has extensive experience covering Congress, the Federal Communications Commission, the Federal Trade Commission, and other federal agencies. He is a graduate of Middlebury College. Email:[email protected]

Must Read

ALSO READ  Who Did Germany Pick As Her Coach Which was your coach who was the former head from Germany?