Home Website Review shopeeanalytics com Phân tích cửa hàng

shopeeanalytics com Phân tích cửa hàng

- Advertisement -

Phân tích cửa hàng

Với dữ liệu gồm hơn 120.000 cửa hàng, đầy đủ thông tin cơ bản về cửa hàng: tổng sản phẩm, tỷ lệ phản hồi, âm lượng theo dõi, tốc độ chuyển đổi lưu trữ. Ngoài ra, có thu nhập 30 ngày, 30 ngày đã bán đơn hàng, tất cả các quan điểm của sản phẩm và tổng doanh số của cửa hàng. Bạn cũng có thể thấy các sản phẩm chính của cửa hàng theo cách trực quan nhất.

Phân tích từ khóa

Bạn có muốn biết nhu cầu tìm kiếm từ khóa trên điện thoại và máy tính trong 12 tháng qua không? Từ khóa liên quan, khối lượng tìm kiếm, xu hướng từ khóa, ưu đãi quảng cáo và cạnh tranh quảng cáo từ khóa …

Tìm kiếm mã giảm giá

Mệt mỏi vì liên tục cập nhật tin tức quảng cáo? Với tiện ích tìm mã giảm giá chỉ có liên kết sản phẩm, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm mã giảm giá có thể sử dụng cho các sản phẩm yêu thích của bạn

- Advertisement -
Christopher Stern
Christopher Stern is a Washington-based reporter. Chris spent many years covering tech policy as a business reporter for renowned publications. He has extensive experience covering Congress, the Federal Communications Commission, the Federal Trade Commission, and other federal agencies. He is a graduate of Middlebury College. Email:[email protected]

Must Read