News

vnedu.vn xem điểm Cách tìm điểm trên trang web của Vnedu

Vnedu.vn Tìm ra điểm là một từ quan trọng có sự chú ý của nhiều cha mẹ. Bơi cho mạng giáo dục Việt Nam Vnedu là một sản phẩm sáng tạo tập trung vào việc sử dụng công nghệ thông tin và giáo dục, hỗ trợ phụ huynh theo dõi hoàn cảnh học tập của con họ. Tìm hiểu thêm chi tiết về Vnedu và cách bạn có thể tìm thấy các khóa học kết quả của con bạn thông qua các máy tính, điện thoại và máy tính vnedu trong bài viết dưới đây.

Vnedu edu.viettel.vn Mạng giáo dục Việt Nam. Trong các khóa học hiện tại, thời gian học tập này, các mạng xã hội có hiệu quả cao này có thể truy cập được đối với các sinh viên trong hiện tại.

Hướng dẫn tra cứu các điểm, thời gian và thông tin khác cho ứng dụng kết nối Vnedu

Bước 1:

• Tải ứng dụng ứng dụng kết nối VNedu này trên Android hoặc tìm kiếm để chơi bằng cách sử dụng từ “VNedu Connect”.

• Nhận VNedu Connect, ứng dụng kết nối VNedU trên iOS tại đây hoặc tìm kiếm AppStore bằng cách sử dụng từ khóa “VNDU Connect”.

Bước 2: Sau khi quá trình tải xuống đã hoàn thành, phụ huynh bắt đầu ứng dụng VNDU của họ và đăng nhập bằng mã người dùng hoặc thư sinh của họ. Nhập mật khẩu và nhấp vào Đăng nhập.

Nếu họ quên hoặc không có mật khẩu tài khoản, phụ huynh có thể chọn đăng nhập bằng OTP và đợi trong vài giây cho đến khi họ nhận được mã OTP (được gửi bởi SMS) và sau đó nhấp để tiếp tục.

Bước 3: Trên màn hình trên màn hình trên ứng dụng của bạn, bạn có thể chọn mục cho kết quả học tập. Màn hình sẽ hiển thị chi tiết điểm của các thử nghiệm, chẳng hạn như xem xét các bài kiểm tra bằng miệng và bằng văn bản, kiểm tra 15 phút thời gian hoặc 1 giai đoạn và kiểm tra điểm số của kỳ thi học kỳ.

Hơn nữa, phần mềm cung cấp các tùy chọn khác như giám sát sức khỏe trẻ em, kiểm tra thông báo trường học, kiểm tra thông báo trường học, xem danh sách bài tập cũng như trả học phí, kiểm tra kết quả thi, xem lịch trường, …

Cách tìm điểm trên trang web của Vnedu

Bước 1: Truy cập trang web Tracuu.vnedu.vn/so-lien-lac trên thiết bị> Nhấp vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang ở bên trái màn hình> Nhập tỉnh để tra cứu và số điện thoại Đăng nhập> Chọn.

Bước 2: Theo kết quả như dưới đây cha mẹ chọn sự lựa chọn của học sinh, họ đang tìm kiếm.

Bước 3: Sau đó, cha mẹ phải chọn các phiên, năm học và trường học và nhập tên người dùng và mật khẩu (số điện thoại được liên kết với dịch vụ này) và sau đó nhấp vào Xác nhận.

Trong thời điểm này, màn hình sẽ hiển thị các thông tin sau:

* Kết quả nghiên cứu cho mỗi học kỳ: bao gồm tên, tiêu đề, thiết bị đầu cuối cho học kỳ, phân loại quy trình học tập, tiến hành và phân loại.

* Tags cho các đối tượng trong suốt học kỳ. Điều này bao gồm các cột điểm uống 15 phút hoặc điểm kiểm tra 1 giai đoạn cho học kỳ cùng với điểm trung bình.

Bảng điểm trong cả năm: Trung bình giữa năm.

* Tham dự: Số lượng ngày lễ được phép không được phép, bất ngờ.

Christopher Stern

Christopher Stern is a Washington-based reporter. Chris spent many years covering tech policy as a business reporter for renowned publications. He has extensive experience covering Congress, the Federal Communications Commission, and the Federal Trade Commissions. He is a graduate of Middlebury College. Email:[email protected]

Related Articles

Back to top button